موافقت وزارت کشور

تاسیس انجمن ای.ال.اس

گردهمایی انجمن ای.ال.اس

با درود به دوستان و همراهان گرامی
امروز مطلع شدیم وزارت کشور موافقت اولیه خود با فعالیت انجمن به عنوان یک سازمان مردم نهاد اعلام کرده پس از بررسی نهایی اساسنامه و هیئت موسس انجمن به زودی رسما اجاره فعالیت خواهد داشت. از زحمات همه دوستانی که در این راه کمک کردند تشکر ویژه میکنیم. با امید راه اندازی هر جه زودتر دفتر و توسعه خدمات به بیماران و خانواده آنها

درباره

موسس سایت و تولید کننده دستگاه ارتباطی با بیماران ALS

پست شده در اخبار