دستگاه های دست دو

با درود
در پی فوت جناب آقای انصاری خانواده محترم ایشان لیست اقلامی که به آن نیاز ندارند را جهت فروش و اهدا ارسال نموده اند. در صورت تمایل با تلفن داخل فایل پیوست تماس خاصل فرمایید.

درباره

موسس سایت و تولید کننده دستگاه ارتباطی با بیماران ALS

پست شده در Uncategorized