تسلیت

درگذشت مادر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور مینشیند. با خبر شدیم که خانم نقابه احمدی از بیماران ALS به دیار باقی شتافتند. برای آن عزیز غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

یادش همواره در خاطر ما باقیست.

 

درباره

موسس سایت و تولید کننده دستگاه ارتباطی با بیماران ALS

پست شده در اخبار